از تیندر در متاورس و چیزهای دیگر
شکایت اپل از استارت‌آپ اسرائیلی بابت انجام عملیات جاسوسی برای دولت‌ها و دیگر چیزها
2
از خرید قانون اساسي امریکا در حراجی تا سهم پنجاه درصدی مردم کامبوج در پیام‌های صوتی فیسبوک
از چشیدن طعم تحریم امریکایی توسط یک استارت‌آپ اسرائیلی، میمون‌های بی‌حوصله و اتفاقات دیگر دنیای تکنولوژی
خبرها، ایده‌ها، داده‌ها، خواندنی‌ها و شنیدنی‌هایی از دنیای تکنولوژی
خبرها، ایده‌ها، داده‌ها، خواندنی‌ها و شنیدنی‌هایی از دنیای تکنولوژی
خبرها، ایده‌ها، داده‌ها، خواندنی‌ها و شنیدنی‌هایی از دنیای تکنولوژی
خبرها، ایده‌ها، داده‌ها، خواندنی‌ها و شنیدنی‌هایی از دنیای تکنولوژی
See all

Alireza’s Newsletter